mandag 1. mars 2010

Nyhetsartikkel vs. Feature

I dette blogginnlegget vil eg prøve å finne ulike eksempel på hensholdsvis nyhetsartikkel og featureartikkel. Jeg vil også vise til hva som skiller de to sjangrene fra hverandre.

Nyhetsartikkel: Spekkhogger tok livet av treneren

Dette er en nyhetsartikkel. Kjennetegn på en nyhetsartikkel er:
1. Kort overskrift med poeng
2. En kort ingress som oppsummerer saken
3. Brødtekst som forklarer hva som har skjedd.

Videre er nyhetsartikkelen informativ og saklig, og journalisten er objektiv og usynlig. Språket er effektivt - det blir altså gitt mye informasjon gjennom få ord.

Her er et annet eksempel på en nyhetsartikkel fra Dagbladet; To nordmenn skadd i Chile


Featureartikkel: Kommer seg rundt på to bein - og fire hjul


Dette er en feature-artikkel. Kjennetegn på en slik artikkel er:
1. Artikkel med fri form
2. Journalisten er mer synlig og kan komme med egne skildringer
3. Feature-artikkelene er gjerne "myke saker"

Også denne artikkelen er forholdsvis saklig, men det spilles også på følelser og man ser at journalisten er synlig. Det er mindre fokus på detaljer og mer fokus på følselser og sympati.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar