torsdag 6. mai 2010

Tenkeverktøy 2

Bridge Construction Set er eit spel. Dette spelet set både fysikk, konsentrasjon, design og kreativitet i sentrum.

Eg lasta demoen ned på mi eiga datamaskin og vart sitjande lenge å prøve ulike variantar av bruene. Demoen kan lastast ned her: http://www.chroniclogic.com/pontifex2.htm

Slik vart brua mi sjåande ut på level 3 - med tanke på konkurransen:
Brua mi kosta 8819 dollar ut frå budsjettet på 15000 dollar.Reint estetisk får ein eit betre bilete av korleis brua ser ut dersom ein brukar eit skjermbilde frå sjølve gjennomføringa av testen, slik som her:


Det å bruke spel i undervisninga kan vere positivt dersom det blir brukt på riktig måte. Dersom spel kun blir brukt som belønning dersom eleven vart fort ferdig med arbeidsoppgåvene eller noko slikt, er det ikkje bra. Dei må fungere som ein læringsaktivitet i seg sjølv.

Å integrere dataspel i undervisninga kan nok ha ein spesielt god effekt på gutane, då desse har ein tendens til å meistre dataspel og får difor vidare motivasjon til å arbeide med emnet. Poenget er berre at eleven veit at det han/ho driv med er skulearbeid, sjølv om det er underholdande og kjekt. Det er ikkje nødvendigvis slik at alt som har med skulen å gjere er teoretisk og kjedelig. Læraren skal gje tilpassa opplæring til alle elevane, og dette er ein mogelegheit i forhold til det.

mandag 19. april 2010

Informasjonskompetanse

Emnet informasjonskompetanse har vi jobbet med i lang tid, og vi har fått inspill fra mange forskjellige sider ved begrepet. I dette blogginnlegget vil jeg ta med litt forskjellig av det vi har arbeidet med.

Først vil jeg vise til mitt informasjonsnav som jeg laget i forbindelse med den siste mappeoppgaven i emnet. Dette informasjonsnavet opprettet jeg ved å bruke Netvibes, og her kan du se resultatet:

http://www.netvibes.com/klasseweb#Generelt

I begynnelsen tenkte jeg egentlig ikke noe særlig over hva jeg skulle med dette, men etter hvert gikk det opp for meg at dette kan jeg faktisk godt tenke meg å bruke når jeg begynner å undervise til høsten. Dette er grunnen til at informasjonsnavet viser til flere emner enn bare naturfag, da det var et naturfaglig scenario jeg beskrev i min mappeoppgave.

Jeg har faktisk i etterkant også laget meg et personlig informasjonsnav som jeg bruker daglig. Det er svært praktisk å samle de fleste nettsidene som man er innom på en dag på samme sted. jeg hadde egentlig ikke tenkt over behovet for et slikt samlingssted før, men nå ser jeg det virkelig og vil ikke gå tilbake til slik det var før.

Videre i emnet har vi også laget animasjonsfilm. Dette var kjempemorsomt, og jeg er svært fornøyd med slik resultatet ble. Det kan du se her:
Denne filmen lagde vi i løpet av den siste samlingen, og det tok ikke mer enn 2-3 timer. Så dette håper jeg at jeg kan få til sammen med mine elever, selv om jeg da naturlig nok vil sette av noe mer tid enn det vi fikk.

torsdag 18. mars 2010

Filmproduksjon

Ja.. Her er då filmen vi laga under samling 18.03.10.
Den ber preg av at det er ein rask produksjon, men det er det også.Bildet er litt for lite.. Det blir kutta. Noken som veit korleis eg kan få det til slik at heile bildet viser? Hadde vore kjekt med ei tilbakemelding på dette.

fredag 5. mars 2010

Bruk av Google Earth

Tanken bak vår problemstilling er at elevane skal lære å bruke kart. Dette er kompetansemål innenfor kroppsøvingsfaget etter 7.årstrinn.

Utgangspunktet er at elevane skal sjå på eit kart og så bruke google earth til å lære seg å lese høgdekurver og liknande. Spesielt tenker vi her på friluftsliv i forhold til at elevane kan planlegge tur-ruter ut ifrå kart der dei brukar google earth til å sjå på terrenget. Dette er mykje lettare å sjå på google earth enn på eit vanleg kart då du ved å bruke google earth mykje lettare kan sjå vegetasjonen og dermed vil det bli lettare å sjå kvar det er best å gå.

Vidare tenkte vi at elevane i tillegg kunne bruke google maps til å legge opp ei rute, då dei gjennom dette verktøyet også kan få fram avstandar.

Planen er at elevane skal lage seg ei rute og så gjennomføre denne turen ved eit seinare tidspunkt. Dei kan då også vurdere seinare om planen dei laga var god eller om dei burde gjort justeringar i forhold til ruta.

mandag 1. mars 2010

Nyhetsartikkel vs. Feature

I dette blogginnlegget vil eg prøve å finne ulike eksempel på hensholdsvis nyhetsartikkel og featureartikkel. Jeg vil også vise til hva som skiller de to sjangrene fra hverandre.

Nyhetsartikkel: Spekkhogger tok livet av treneren

Dette er en nyhetsartikkel. Kjennetegn på en nyhetsartikkel er:
1. Kort overskrift med poeng
2. En kort ingress som oppsummerer saken
3. Brødtekst som forklarer hva som har skjedd.

Videre er nyhetsartikkelen informativ og saklig, og journalisten er objektiv og usynlig. Språket er effektivt - det blir altså gitt mye informasjon gjennom få ord.

Her er et annet eksempel på en nyhetsartikkel fra Dagbladet; To nordmenn skadd i Chile


Featureartikkel: Kommer seg rundt på to bein - og fire hjul


Dette er en feature-artikkel. Kjennetegn på en slik artikkel er:
1. Artikkel med fri form
2. Journalisten er mer synlig og kan komme med egne skildringer
3. Feature-artikkelene er gjerne "myke saker"

Også denne artikkelen er forholdsvis saklig, men det spilles også på følelser og man ser at journalisten er synlig. Det er mindre fokus på detaljer og mer fokus på følselser og sympati.

Linker

Her sitter jeg da og leser leksjonen om Design og kommer over et spørsmål som jeg egentlig aldri har sjenket en tanke; Hvorfor bør man ikke bruke bilder som linker på en nettside?

Det er sikkert flere svar på dette spørsmålet enn de jeg kommer med her, men disse er kanskje likevel de mest åpenbare.

For det første så er vi vant med å se linker som ord i blå skrift med understreking. Dette gjør at vi automatisk trekkes mot disse linkene når vi er inne på en nettside. Mennesker er vanedyr og vil nok ikke like lett legge merke til linkene dersom de er uthevet på en annen måte. I alle fall ikke dersom linken ligger i en tekst.

Videre kan man ikke se at et bilde er en link uten at man holder musepekeren over bildet slik at man ser at "pekefingeren" kommer frem. Dette er da vel ikke noe man vil gamble på at folk gjør dersom man vil at de skal benytte seg av linken man har laget til. Bilder blir som regel lagt ut for å illustrere et eller flere av de poengene som det blir skrevet om i teksten - dette er en vanlig oppfatning. Linker i tekst er og blir de blå ordene med understreking.

Geotagging med Picasa nettalbum

Ja, da har jeg altså prøvd meg på Geotagging, noe som viste seg å ikke være noe spesielt vanskelig. Dette er noe som også vil være litt artig for elevene.
Her er linken til mine bilder i Picasa nettalbum.

Hva kan man så bruke geotagging til i en undervisningssammenheng?
Vel, det kan jo kanskje være greit å se bilder av steder dersom man har undervisning om et sted, men da er det sikkert enklere å finne bilder på andre måter.

Jeg kan tenke meg at Geotagging helst kan brukes dersom man skriver om en klassetur eller lignende. Kanskje også i forbindelse med ekskursjoner i naturfag.