fredag 15. januar 2010

Bruk av nettsamfunn i undervisningen - fordeler og ulemper

I tilknytning med denne oppgaven har jeg registrert meg som bruker på nettsiden Del&Bruk og på YouTube. I tillegg til dette var jeg fra før av registrert som bruker på Facebook. I dette innlegget vil jeg ta for meg fordeler og ulemper ved disse tre nettsamfunnene med tanke på pedagogisk bruk i en undervisningssituasjon.

Facebook

Først og fremst er Facebook et sosialt verktøy der medlemmene snakker sammen om hva de gjør, de legger ut bilder for så å kommenterer bildene til hverandre.

Å bruke Facebook i en undervisningssituasjon byr på mange utfordringer. For det første så vil nok mye verdifull tid gå til vanlig nettsosialisering dersom elevene får tilgang til Facebook i timene. Men Facebook kan også brukes til for eksempel samarbeid hjem-skole og til tett oppfølging med elevene dersom læreren velger å bruke denne kanalen til det. En annen ting er kontakt med eventuell ekspertise på ulike områder dersom dette er ønskelig. Kontakt gjennom Facebook er mindre seriøs enn for eksempel E-post, og det kan derfor kanskje være lettere å ta kontakt med de aktuelle personene.

Det negative med Facebook i en undervisningssituasjon er alle de personlige opplysingene som ligger der, og det at andre kan legge ut bilder av deg uten at du er klar over det. Hvor mye er det egentlig nødvendig at elevene vet om læreren? Jeg tror nok ikke at jeg kommer til å bruke Facebook i undervisningssammenheng, men jeg ser absolutt at der er fordeler i forhold til at elevene enkelt kan dele filer og legge inn linker til relevante nettsider. Også i forhold til samarbeid hjem-skole kan Facebook brukes, men man kan ikke forvente at alle foreldre har Facebook-profil, og man kan heller ikke kreve det. Et lite problem med Facebook som lærer er at man ikke har kontroll over hva andre legger ut om deg, noe som kan gi deg eventuelle forklaringsproblem overfor elevene.

Del&Bruk

Dette er en side der lærere, forskere og andre pedagoger deler tanker, undervisningsopplegg og linker som kan brukes i en undervisningssammenheng. Det som er svært positivt med denne siden er at den er delt inn i spesielle fagområder, slik at det er enkelt å finne frem. Søkeverktøyet fungerer svært bra. Nettsiden gir i tillegg god mulighet til kommunikasjon i samtid, noe som gjør det enda bedre. Ofte vil man gjerne snakke om erfaringer knyttet til undervisningsopplegg før man tar det i bruk. Her kan man da stille spørsmål og få svar med det samme. I mine øyne er dette verktøyet svært godt og en uvuderlig kilde for lærere i forhold til å integrere IKT i den daglige undervisningen. Her får man mange tips!

YouTube

YouTube kan godt brukes i undervisningssituasjoner. Det store minuset er kanskje at man kan finne mye "rusk" der - selv om man bruker tilsynelatende helt uskyldige søkeord. Plussiden har litt flere punkter. For det første kan elevene selv legge ut filmer på siden, noe som i seg selv er motiverende da de får flere mottakere enn vanlig (bare læreren). Det kan også være motiverende å få kommentarer på det de har lagt ut. Her kan det jo hende at de får negative kommentarer også, men dette er umulig å kontrollere. En annen positiv ting er at YouTube er brukt over hele verden, noe som fører til at det er SVÆRT MYE som ligger der. Dette kan læreren bruke til å demonstrere i undervisningen, for eksempel i naturfag eller samfunnsfag. En ting man må tenke på her før man publiserer noe er personvern.